Forfatter: Admin

C4 ansætter sekretariatsleder

C4 har ansat Mikkel Krogsgaard Niss som sekretariatsleder. Mikkel kommer fra en stilling i Københavns Kommunes økonomiforvaltning, hvor han har været ansvarlig for klimavenlig mobilitet, implementering af elbusser samt landstrøm til krydstogtskibe. Mikkel kommer med en masse politisk og administrativ erfaring, der kan være med til at sikre CO2-fangst i hovedstaden.

”Hvis vi skal i mål med 2025- og 2030-målsætningerne er CO2-fangst en nødvendighed. Ingen andre områder kan levere så store CO2-reduktioner. Jeg glæder mig til at være med til at skabe det samarbejde, der skal til for at CO2-fangst i stor skala kan blive indført hurtigt, effektivt og billigst muligt” udtaler Mikkel Krogsgaard Niss.

Mikkel får i første omgang kontor i Amager Bakke. Mikkel starter i C4 1. september 2021.

Køreplan for CO2-lagring i Danmark

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om rammerne for lagring af CO2 i den danske undergrund. Aftalen, en køreplan for lagring af CO2, er det første del af en samlet CCS-strategi om fangst og lagring af CO2. Næste del forventes i efteråret 2021.

På Christiansborg er der indgået en politisk aftale om lagring af CO2 i den danske undergrund. Aftalen vil muliggøre import, eksport og transport af CO2 over landegrænser samt lagring i Danmark. Med aftalen startes processen for at give tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring i udtjente olie- og gasfelter vil kunne ske allerede fra 2025.

Hos Hofor, der er med i C4-samarbejdet, kalder planchef Charlotte Søndergren aftalen for en vigtig brik.

”Det er en rigtig god nyhed, ikke mindst fordi CCS er et af de centrale elementer i forhold til at nå 70 pct.-målsætningen. Vi deltager bl.a. i C4-samarbejdet (Carbon Capture Cluster Copenhagen). Her undersøger vi sammen med de andre varme- og affaldsselskaber i Storkøbenhavn netop mulighederne for at opsamle og lagre CO2. Den politiske aftale om CO2-lagring er en vigtig brik i det arbejde, fordi adgang til et sikkert lager for CO2 er en afgørende forudsætning for at kunne starte projekter med CO2-fangst” siger Charlotte Søndergren og tilføjer:

”De første vurderinger giver grobund for optimisme, men der kan komme mange udfordringer senere hen. Vi ser frem til at få de næste analyser færdige og glæder os til at indgå de aftaler, der kan bringe projektet videre.”

Den politiske aftale er indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Aftalen kan finders her:

Bred politisk aftale om CO2-lagring (kefm.dk)

Anbefalinger til en national strategi for CO2-fangst

Der er behov for en ambitiøs plan for fangst, lagring og udnyttelse af CO2. Potentialet er enormt, og CO2-fangst kan blive afgørende for, om Danmark når det tårnhøje klimamål i 2030 på en omkostningseffektiv måde, skriver direktører for København største energiselskaber.

Hovedstadens største energivirksomheder opfordrer regeringen til en ambitiøs national strategi for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Hvis rammerne kommer hurtigt på plads, kan der fra hovedstaden potentielt leveres omkring tre millioner tons årlige CO2-reduktioner. Det svarer til cirka 43 procent af de samlede CO2-udledninger fra personbiler i Danmark.

C4 har i dag en kronik i Altinget, der lægger skinnerne for hvordan CO2-fangst kan medvirke til at Danmark når 70 procentmålsætningen i 2030. Kronikken kan gratis læses her:

https://www.altinget.dk/hovedstaden/artikel/energiselskaber-i-faelles-opraab-til-politikerne-kom-med-en-ambitioes-plan-for-co2-fangst

Rul til toppen